Latest Articles

Latest Articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Different processing methods and pharmacological effects of Atractylodis Rhizoma
GUO Dongmei, XU Kang, WAN Qianyun, YU Songyang, MA Chaoyang, ZHANG Baohui, LIU Yanju, QU Linghang
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60591-1
Abstract FullText HTML PDF
Loganin inhibits the ROS-NLRP3-IL-1β axis by activating the NRF2/HO-1 pathway against osteoarthritis
LI Miao, XIAO Jiacong, CHEN Baihao, PAN Zhaofeng, WANG Fanchen, CHEN Weijian, HE Qi, LI Jianliang, LI Shaocong, WANG Ting, ZHANG Gangyu, WANG Haibin, CHEN Jianfa
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60555-8
Abstract FullText HTML PDF
Natural products from untapped sources as a potent reserve against antimicrobial resistance crisis
GU Xiaoxia, SUN Weiguang, HU Zhengxi
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60610-2
Abstract FullText HTML PDF
Xanthones from Garcinia pedunculata and Garcinia nujiangensis and their anti-inflammatory activity
Fan Xiaojie, Jia Yufeng, Guo Jiaxin, Yang Jinyuan, Li Dahong, Hua Huiming
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60651-5
Abstract FullText HTML PDF
Five new meroterpenoids from Rhododendron anthopogonoides and their anti-inflammatory activity
LI Mengtian, KELSANG Norbu, ZHAO Yongqin, LI Wensen, ZHOU Feng, Pema, CUI Lu, BAO Xianjie, WANG Qian, FENG Xin, YANG Minghua
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60650-3
Abstract FullText HTML
Gambogenic acid induces apoptosis via upregulation of Noxa in oral squamous cell carcinoma
CHENG Xinran, FENG Mengyuan, ZHANG Anjie, GUO Jian, GONG Yunlai, HU Xiaohui, HAN Quanbin, LI Shengbao, YU Xianjun
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60578-9
Abstract FullText HTML PDF
Approved drugs and natural products at clinical stages for treating Alzheimer’s disease
MA Yajing, LIU Sufang, ZHOU Qingfeng, LI Zhonghua, ZHANG Zhijian, YU Bin
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60606-0
Abstract FullText HTML PDF
Cancer Statistics and Trends in China: The Potential of Natural Product Application
LI Ting, HUANG Mu-Yang, LU Jin-Jian
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60649-7
Abstract FullText HTML PDF
Natural product-based drug delivery for treating fibroinflammatory diseases
SI Jinming, HAN Han, CHEN Bite, XING Lei, JIANG Hulin
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60648-5
Abstract FullText HTML PDF
Platycodon grandiflorus polysaccharides combined with hesperidin exerted the synergistic effect of relieving ulcerative colitis in mice by modulating PI3K/AKT and JAK2/STAT3 signaling pathways
Liu Yang, Sun Quanwei, Xu Xuefei, Li Mengmeng, Gao Wenheng, Li Yunlong, Yang Ye, Yin Dengke
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60647-3
Abstract FullText HTML PDF
Ten ring-B aromatized ergosterols from Aspergillus spectabilis
WEI Mengsha, SUN Weiguang, LIU Linlin, LI Yongqi, LI Lanqin, LI Qin, CHEN Yu, GUO Jieru, GU Lianghu, ZHU Hucheng, CHEN Chunmei, ZHANG Yonghui
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60515-1
Abstract FullText HTML PDF
Periplaneta americana L. extract promotes infectious diabetic ulcers wound healing by downregulation of LINC01133/ SLAMF9
YANG Yuhang, HUANG Jun, LI Xintian, LIN Renjing, WANG Xiaoyan, XIAO Ge, ZENG Juanni, WANG Zhenquan
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60569-8
Abstract FullText HTML PDF
Macrocyclic trichothecenes from Myrothecium verrucaria PA 57 and their cytotoxic activity
MO Jisong, TAN Yufen, AI Wenjing, LI Yunyun, YUAN Yiyun, JIANG Yueping, XU Kangping, TAN Guishan, WANG Wenxuan, LI Jing, LIU Shao
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60573-X
Abstract FullText HTML PDF
Picroside II promotes HSC apoptosis and inhibits the cholestatic liver fibrosis in Mdr2−/− mice by polarizing M1 macrophages and balancing immune responses
JIA Kexin, MA Zhi, ZHANG Yinhao, XIE Kaihong, LI Jianan, WU Jianzhi, QU Jiaorong, LI Fanghong, LI Xiaojiaoyang
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60571-6
Abstract FullText HTML PDF
Cytotoxic lignans from the roots and rhizomes of Diphylleia sinensis, a China’s endemic plant species
SUN Yanjun, ZHAO Chen, BAI Hongyun, LI Meng, WANG Junmin, HAO Zhiyou, FENG Weisheng
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60517-5
Abstract FullText HTML PDF
Discovery of antitumor diterpenoids from Casearia graveolens targeting VEGFR-2 to inhibit angiogenesis
WANG Sibei, LIU Yuhui, LIANG Yue, XI Yaru, ZHAI Yupeng, LEE Dongho, XU Jing, GUO Yuanqiang
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60566-2
Abstract FullText HTML PDF
Nigella sativa L. seed extract alleviates oxidative stress-induced cellular senescence and dysfunction in melanocytes
Niu Ben, An Xiaohong, Chen Yongmei, He Ting, Zhan Xiao, Zhu Xiuqi, Ping Fengfeng, Zhang Wei, Zhou Jia
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60645-X
Abstract FullText HTML PDF
Cyclocarysaponins A - J, dammarane-type triterpenoid glycosides from the leaves of Cyclocarya paliurus
XI Hui-Ting, YUAN Ming-Ming, XIE Jian-Hua, WANG Yuan-Xing
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60646-1
Abstract FullText HTML
Korean red ginseng alleviates benign prostatic hyperplasia by dysregulating androgen receptor signaling and inhibiting DRP1-mediated mitochondrial fission
HONG Geum-Lan, KIM Kyung-Hyun, CHO Sung-Pil, LEE Hui-Ju, KIM Yae-Ji, JUNG Ju-Young
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60619-9
Abstract FullText HTML PDF
Ustusolate E and 11α-Hydroxy-Ustusolate E induce apoptosis in cancer cell lines by regulating the PI3K/AKT/mTOR and p-53 pathways
Rehmutulla Mewlude, Zhang Sitian, Yin Jie, Huang Jianzheng, Xiao Yang, Hu Zhengxi, Tong Qingyi, Zhang Yonghui
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60644-8
Abstract FullText HTML PDF
Inonotus obliquus (Chaga) against HFD/STZ-induced glucolipid metabolism disorders and abnormal renal functions by regulating NOS-cGMP-PDE5 signaling pathway
FENG Yating, LIU Jing, GONG Le, HAN Zhaodi, ZHANG Yan, LI Rongshan, LIAO Hui
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60616-3
Abstract FullText HTML PDF
Advances in the combination of stem cell exosomes with medical devices - the new direction for combination products
Zhai Yuewen, He Fang, Fang Ji, Li Siwen
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60637-0
Abstract FullText HTML PDF
Commentary: Brain endothelial GSDMD as a novel target for brain disorders associated with BBB damage
Liu Kui, Pang Tao
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60636-9
Abstract FullText HTML
Molecular quantification of herbs (Herb-Q): a pyrosequencing-based approach and its application in Pinellia ternata
PEI Yifei, LIU Ziyi, YU Dade, ZHANG Xiangyu, SUN Wei, CHEN Xiaofang, FENG Xue, LI Xiwen
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60594-7
Abstract FullText HTML PDF
The chemical structures, biosynthesis, and biological activities of secondary metabolites from the culinary-medicinal mushrooms of the genus Hericium: a review
QI Jianzhao, WU Jing, KANG Shijie, GAO Jingming, KAWAGISHI Hirokazu, LIU Hongwei, LIU Chengwei
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60590-X
Abstract FullText HTML PDF
NUMB endocytic adaptor protein mediates the anti-hepatic fibrosis effect of artesunate by inducing senescence in hepatic stellate cells
Qiu Yang-ling, Li Yu-jia, Fu Qiu-yu, Li Meng-ran, Wang Ying-qian, Shen Min, Gao Yuan-yuan, Ji Shu-fan, Wang Shu-qi, Shao Jiang-juan, Zhang Feng, Xu Xue-fen, Wang Fei-xia, Zhang Zi-li, Zheng Shi-zhong
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60634-5
Abstract FullText HTML PDF
Zishen-huoxue Decoction alleviates ischemic myocardial injury via Sirt5-β-tubulin mediated synergistic mechanism of "mitophagy-unfolded protein response" and mitophagy
Chang Xing, Zhou Siyuan, Huang Yu, Liu Jinfeng, Wang Yanli, Guan Xuanke, Wu Qiaomin, Liu Zhiming, Liu Ruxiu
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60633-3
Abstract FullText HTML PDF
NO inhibitory constituents from Glycosmis craibii var. glabra
CHEN Hongwei, DING Meng, LIN Jun, YUAN Shuo, ZENG Kewu, TU Pengfei, JIANG Yong
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60632-1
Abstract FullText HTML PDF
Stem-leaf saponins of Panax notoginseng attenuate experimental Parkinson's disease progression in mice by inhibiting microglia-mediated neuroinflammation via P2Y2R/PI3K/AKT/NFκB signaling pathway
Wu Hui, Ni Chenyang, Zhang Yu, Song Yingying, Liu Longchan, Huang Fei, Shi Hailian, Wang Zhengtao, Wu Xiao-Jun
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60631-X
Abstract FullText HTML
Discovery of fernane type triterpenoid from Diaporthe discoidispora by using genome mining and HaSQC-based SMART technology
YaJing Wang, YongFu Li, Yan Dong, ChunYan Yu, ChengWei Liu, Chang Li, Yi Sun, YueHu Pei
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60628-X
Abstract FullText HTML PDF
Withanolide derivatives from Physalis angulata var. villosa and their cytotoxic activities
Wang Peng, Yang Jue, Zhang Yu, Jin Jun, Chen Mei-Jun, Hao Xiao-Jiang, Yuan Chun-Mao, Yi Ping
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60625-4
Abstract FullText HTML PDF
Andrographolide sulfonate alleviates rheumatoid arthritis by inhibiting glycolysis-mediated activation of PI3K/AKT to restrain Th17 differentiation
Chunhong Jiang, Xi Zeng, Jia Wang, Xiaoqian Wu, Lijuan Song, Ling Yang, Ze Li, Ning Xie, Xiaomei Yuan, Zhifeng Wei, Yi Guan
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60627-8
Abstract FullText HTML PDF
New Acylphloroglucinol-Sesquiterpenoid Adducts with Antiviral Activities from Dryopteris atrata
ZHANG Jihui, WANG Jinghao, TANG Wei, SHEN Xi, CHEN Jinlin, OU Huilin, SITU Qianyi, LI Yaolan, WANG Guocai, ZHANG Yubo, CHEN Nenghua
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60620-5
Abstract FullText HTML PDF
The Biologically and Ecologically Important Natural Products from the Chinese Sea Hare Bursatella leachii: Structures, Stereochemistry and Beyond
ZHANG Xinyuan, SU Mingzhi, ZHU Mingxin, CHEN Sha, GAO Zhen, GUO Yuewei, LI Xuwen
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60611-4
Abstract FullText HTML PDF
Total alkaloids from Thesium chinense Turcz. inhibit lipopolysaccharide-induced respiratory inflammation by modulating Nrf2/NF-κB/NLRP3 signaling pathway
Li Guo-Hui, Guan Yue-Qin, Xu Lin-Tao, Peng Guang-Cheng, Han Qing-Tong, Wang Tian, Xu Zhen-Peng, Wen Xue-Sen, Lou Hong-Xiang, Shen Tao
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60612-6
Abstract FullText HTML PDF
Tianxiangdan Alleviates Myocardial Ischemia Reperfusion-Induced Ferroptosis through the Activation of ERα
Yue Yuan-Jia, Li Yu, Rong Xing, Ji Zhao, Wang Hui-Min, Chen Liang, Jiang Lin
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60613-8
Abstract FullText HTML PDF
Natural Diosmin Alleviating Obesity and NAFLD by Regulating AMPK Pathway
Liu Can, Hao Siyu, Zhang Mengdi, Wang Xueyu, Chu Baiwang, Wen Tingjie, Dang Ruoyu, Sun Hua
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60609-6
Abstract FullText HTML PDF
Highly oxidized sesquiterpenoids from Parasenecio rubescens and assessment of their cytotoxicity
Jin An, Duan Fangfang, Ruan Hanli
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60607-2
Abstract FullText HTML PDF
Activation of LONP1 by 84-B10 alleviates aristolochic acid nephropathy via re-establishing mitochondrial and peroxisomal homeostasis
Xu Xinyue, Zhu Wenping, Miao Mengqiu, Bai Mi, Fan Jiaojiao, Niu Yujia, Li Yuting, Zhang Aihua, Jia Zhanjun, Wu Mengqiu
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60608-4
Abstract FullText HTML PDF
Pinelliae Rhizoma: A systematic review on botany, ethnopharmacology, phytochemistry, preclinical and clinical evidence
Liang Zuanji, Wei Jinchao, Chan Sioi, Zhang Siyuan, Xu Li, Shen Chenxiao, Zhong Zhangfeng, Wang Yitao
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60605-9
Abstract FullText HTML PDF
The Zhongfeng Xingnao Liquid ameliorates post-stroke cognitive impairment through SIRT1/Nrf2/HO-1 pathway
Yang Wenqin, Wen Wen, Chen Hao, Zhang Haijun, Lu Yun, Wang Ping, Xu Shijun
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60604-7
Abstract FullText HTML PDF
Traditional Chinese Medicines derived Natural Inhibitors of Ferroptosis on Ischemic Stroke
Wang Yongliang, Lan Xiaobing, Liu Ning, Ma Lin, Du Juan, Wei Wei, Hai Dongmei, Wu Jing, Yu Jianqiang, Liu Yue
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60603-5
Abstract FullText HTML PDF
Buqi-Tongluo Decoction Inhibits Osteoclastogenesis and Alleviates Bone Loss in Ovariectomized Rats by Attenuating NFATc1, MAPK, NF-κB Signaling
Li Yongxian, Yuan Jinbo, Deng Wei, Li HaiShan, Lin YueWei, Yang Jiamin, Chen Kai, Qiu Heng, Wang Ziyi, Kuek Vincent, Wang Dongping, Zhang Zhen, Mai Bin, Shao Yang, Kang Pan, Qin Qiuli, Li Jinglan, Guo Huizhi, Ma Yanhuai, Guo Danqing, Mo Guoye, Yijing, Fang, Tan Renxiang, Zhan Chenguang, Liu Teng, Gu Guoning, Yuan Kai, Tang Yongchao, Liang De, Xu Liangliang, Xu Jiake, Zhang Shuncong
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60602-3
Abstract FullText HTML PDF
Astragali Radix - Notoginseng Radix et Rhizoma medicine pair prevents cardiac remodeling by improving mitochondrial dynamic balance
Lin Pingping, Chen Hong, Cui Zekun, Yu Boyang, Kou Junping, Li Fang
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60593-5
Abstract FullText HTML PDF
Eudesmane-guaiane sesquiterpenoid dimers from Aucklandia costus trigger paraptosis-like cell death via ROS accumulation and MAPK hyperactivation
XIAO Longgao, ZHAO Yueqin, DING Xiao, LIU Hui, ZHU Guangyu, LI Yanxi, YAN Huan, FANG Xin, ZHAO Yuhan, LIU Haiyang
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60592-3
Abstract FullText HTML PDF
Protective effect of capsaicin on alleviating ethanol-induced oxidative gastric mucosal injury via mediation of the CCR4/Src/p47phox signaling pathway both in vitro and in vivo
Yang Zhiru, Guo Haolin, Zhang Pengfei, Liu Kairui, Ba Junli, Bai Xue, Shama Shiti, Zhang Bo, Gao Xiaoning, Kang Jun
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60584-4
Abstract FullText HTML PDF
Taohong Siwu decoction: A classical Chinese prescription for treatment of orthopedic diseases
Shi Yunzhen, Wang Shengpeng, Deng Disi, Wang Yitao
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60581-9
Abstract FullText HTML PDF
Discovery and characterization of naturally occurring covalent inhibitors of SARS-CoV-2 Mpro from the anti-viral herb Ephedra
HU Qing, ZHANG Yiwen, CHEN Pengcheng, ZHANG Yani, ZHU Guanghao, LIU Wei, WANG Chaoran, ZHENG Shuilian, SHEN Nonger, WANG Haonan, HUANG Ping, GE Guangbo
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60577-7
Abstract FullText HTML
Natural medicine can substitute antibiotics in animal husbandry: Protective effects and mechanisms of rosewood essential oil against Salmonella infection
Wang Lanqiao, Fang Juan, Wang Heng, Zhang Baoyu, Wang Nan, Yao Xinyu, Li He, Qiu Jiazhang, Deng Xuming, Leng Bingfeng, Wang Jianfeng, Tan Wenxi, Zhang Qiaoling
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60576-5
Abstract FullText HTML PDF
New nor-ent-Halimane and nor-Clerodane Diterpenes from Callicarpa integerrima with Anti-MRSA Activity
WANG Mengru, WANG Qi, MA Yanzi, ZEB Muhammad Aurang, LI Xiaoli, SHEN Feng, XIAO Weilie
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60575-3
Abstract FullText HTML
Amoenucles A−F, Undescribed Nucleoside Derivatives with TNF-α Inhibitory Activities from Aspergillus amoenus TJ507
Zhang Yeting, Shi Zhengyi, Zhao Chunhua, Li Lanqin, Chen Ming, Cao Yunfang, Wang Fengqing, Tao Bo, Huang Xinye, Guo Jieru, Qi Changxing, Sun Weiguang, Zhang Yonghui
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60570-4
Abstract FullText HTML
Luteolin ameliorates ulcerative colitis in mice via reducing the depletion of NCR + ILC3 through Notch signaling pathway
Xie Xueqian, Li Pengcheng, Zhao Meng, Xu Bo, Zhang Guixing, Wang Qing, Ni Chen, Luo Xia, Zhou Lian
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60568-6
Abstract FullText HTML PDF
Exploring the mechanism of Xiaoaiping injection inhibiting autophagy in prostate cancer based on proteomics
ZHANG Qiuping, HUANG Qiuju, CHENG Zhiping, XUE Wei, LIU Shoushi, LIAO Yunnuo, LI Xiaolan, CHEN Xin, HAN Yaoyao, ZHU Dan, SU Zhiheng, YANG Xin, LUO Zhuo, GUO Hongwei
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60567-4
Abstract FullText HTML PDF
Harmonizing tradition and technology: liposomal nanocarriers unlocking the power of natural herbs in Traditional Chinese Medicine
SHAW IBRAHIM, ARYEE AARON ALBERT, ALI YIMER SEID, BOAFO GEORGE FRIMPONG, TIAN JINGJING, MLAMBO RONALD, TAN SONGWEN, CHEN CHUANPIN
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60552-2
Abstract FullText HTML PDF
Curvularin derivatives from hydrothermal vent sediment fungus Penicillium sp. HL-50 guided by molecular networking and their anti-inflammatory activity
YU Chunxue, XIA Zixuan, XU Zhipeng, TANG Xiyang, DING Wenjuan, WEI Jihua, TIAN Danmei, WU Bin, TANG Jinshan
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60551-0
Abstract FullText HTML PDF
Chiral resolution of furofuran lignans and their derivatives from the stems of Dendrobium 'Sonia'
Qiu Kaimei, Qiu Hao, Xie Yanqiao, Zhang Siyu, Zhang Qian, Wang Zhengtao, Han Zhuzhen, Yang Li
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60527-8
Abstract FullText HTML PDF
Highly oxygenated clerodane furanoditerpenoids from the leaves and twigs of Croton yunnanensis
WANG Didi, MEI Fang, NIE Jinchun, LI Zhenwei, ZHANG Daidi, GUO De-an, LI Wei
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60523-0
Abstract FullText HTML PDF
Structure-guided isolation of anti-neuroinflammatory sesquiterpene coumarins from Ferula sinkiangensis
DANG Wen, GUO Tingting, ZHOU Di, MENG Qingqi, FANG Mingxia, CHEN Gang, LIN Bin, HOU Yue, LI Ning
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60522-9
Abstract FullText HTML PDF
Self-assembled supramolecule nanoplatforms with enhanced bioactivity existed in traditional Chinese medicine
WANG Yun, XU Xiao, XU Xiaoqing, HU Xiaoxian, WANG Lei, HAN Chao
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60520-5
Abstract FullText HTML PDF
Four new diarylheptanoids and two new terpenoids from the fruits of Alpinia oxyphylla and their anti-inflammatory activities
DONG Jie, GENG Jianliang, ZHOU Mi, YAO Xinsheng, LI Haibo, YU Yang
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60519-9
Abstract FullText HTML PDF
Kai-Xin-San Alleviated Neurodegeneration by Reducing Neuroinflammation and Rebalancing Intestinal Flora in APP/PS1 mice
Li Meixian, Li Jiaqi, Wei Dongyun, Wang Qi, Jian Wenxuan
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60513-8
Abstract FullText HTML PDF
Radix Rehmanniae Praeparata aqueous extract improves hepatic ischemia/reperfusion injury by restoring intracellular iron homeostasis
Zhang Yinhao, Jia Kexin, Li Yufei, Ma Zhi, Fan Guifang, Luo Ranyi, Li Yajing, Yang Yang, Li Fanghong, Liu Runping, Liu Jia, Li Xiaojiaoyang
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60512-6
Abstract FullText HTML PDF
Antibacterial and Cytotoxic Metabolites Produced by Streptomyces tanashiensis BYF-112 Isolated from Odontotermes formosanus
Wu Jun, Song Tao, Zhang Le, Huang ZhongDi, Huang Fang, Yin CaiPing, Zhang ShuXiang, Liu XinHua, Zhang YingLao
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60508-4
Abstract FullText HTML PDF
Multioxidized polyketides from an endophytic Penicillium sp. YUD17006 associated with Gastrodia elata
Li Hongtao, Yang Ruining, Xie Fei, Xie Tianpeng, Tang Linhuan, Zhou Hao, Ding Zhongtao
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60504-7
Abstract FullText HTML PDF
Targeting TLR4 and Regulating Keap1/Nrf2 Pathway with Andrographolide to suppress inflammation and ferroptosis in LPS-induced acute lung injury
Li Yichen, Huang Liting, Li Jilang, Li Siyuan, Lv Jianzhen, Zhong Guoyue, Gao Ming, Yang Shilin, Han Shan, Hao Wenhui
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60503-5
Abstract FullText HTML PDF
Tu-Xian decoction ameliorates diabetic cognitive impairment by inhibiting DAPK-1
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60406-6
Abstract FullText HTML PDF
Isolation and Biological Activity of Seven New Drimane-Type Sesquiterpenoids from an Earwig-Associated Aspergillus sp. NF2396
Salman Khan, ZHU Hong-Jie, SUN Zi-Qian, Li Yi-Lin, WANG Lan, WANG Rong, GUO Zhi-Kai, JIAO Rui-Hua
DOI: 10.1016/S1875-5364(22)60207-3
Abstract FullText HTML PDF
Liver metabonomics study on the protective effect of glycyrrhetinic acid against realgar-induced liver injury
Huo Taoguang, Fang Ying, Zhang Yinghua, Feng Cong, Jiang Hong
Abstract FullText HTML PDF